יחידת הניתוח הלשוני

יחידת הניתוח הלשוני מקבלת כקלט טקסט עברי לא מנוקד והופך אותו לרשימת פונמות. תהליך ההסבה לפונמות נעשה במסלול הבא:

יחידת יצירת הפרוזודיה

יחידת יצירת הפרוזודיה מוסיפה נתוני טעם וניגון לרשימת הפונמות, ומוציאה פלט בצורה של רשימת נתונים פרוזודיים: פונמה, אורך הצליל, גובה הצליל ועוצמת הצליל.

לצורך השמת הטעם משתמש התהליך בלקסיקון מוכן של תעתיקי מילים, אך מוסיף עליהם גם מספר חוקי טעם דינאמיים (למשל, נדידת הטעם להברה האחרונה בריבוי)

לצורך בנית הניגון מתחשב התהליך בפרמטרים שונים הנוגעים לאורך המשפט, אופיו (שאלה, הדגשה וכו') ונקודות ההדגש שבו.

יחידת ההסבה לקול

יחידת הבקרה

יחידת הבקרה מאפשרת למשתמש בקרה על אופציות שונות בהסבת הטקסט לקול:

תמיכה בסטנדרטים

מעטפת סתיו

מעטפת זו הינה חלק בלתי נפרד מהתקנת אהרון, ומאפשרת הקראה של שפות זרות על ידי מנועי דיבור אחרים המותקנים על המחשב של המשתמש.

המעטפת מסוגלת לזהות אוטומטית טקסט בערבית, רוסית או אנגלית, ולהפנותו למנוע הדיבור הנכון באופן מקוון. המשתמש יכול לבחור איזה מנוע יבטא כל שפה.

 

נשמח
לשמוע מכם!