תהליכי רכישה וצריכה של שירותים מערבים מידע רב, בכתב ובעל-פה, הנמסר ע"י ספק השירות ללקוחותיו הקיימים או הפוטנציאלים.
בכדי שאדם עם מוגבלות יוכל לצרוך את השירות חשוב שיקבל את המידע בדרך שתאפשר לו לקלוט את המידע. אנשים עם מוגבלויות חושיות כגון לקויי ראיה ולקויי שמיעה ואנשים עם לקויות קוגניטיביות או נפשיות מתקשים לצרוך מידע בכתב או בעל פה כפי שנמסר כיום.
כדי לספק שירות לאנשים אלו, על ספקי השירות להתאים את המידע ליכולת צריכת המידע של הלקוחות.

המטרה: להבטיח ללקוח נגישות למידע ויכולת לצרוך את השירות.

האמצעי: הנגשת המידע ע"י יצירת פורמטים חליפיים ואספקתם לבקשת הלקוח ולפי אחת או יותר מהדרכים בהם בוחר ספק השרות, לאחר שהתייעץ הם הלקוח ווידא שיש לו את האמצעים הטכנולוגיים לצרוך את המידע

מה צריך להיות נגיש?

כיצד מנגישים מידע?

המחוקק הגדיר פורמטים חלופיים לכל סוג מוגבלות. הפורמטים החלופיים כוללים: דפוס נגיש, קובץ קול, קובץ טקסט דיגיטאלי נגיש, כתב ברייל, וכן מסירת מידע בעל פה או הקראה ע"י נציג השירות.

נשמח
לשמוע מכם!