מנוע דיבור אהרון מורכב משלושה מודולים עיקריים:

 

 

בנוסף כולל המנוע גם