מרכיבים: יחידת יצירת הפרוזודיה

יחידת יצירת הפרוזודיה מוסיפה נתוני טעם וניגון לרשימת הפונמות, ומוציאה פלט בצורה של רשימת נתונים פרוזודיים: פונמה, אורך הצליל, גובה הצליל ועוצמת הצליל.

  • לצורך השמת הטעם משתמש התהליך בלקסיקון מוכן של תעתיקי מילים, אך מוסיף עליהם גם מספר חוקי טעם דינאמיים (למשל, נדידת הטעם להברה האחרונה בריבוי)

  • לצורך בנית הניגון מתחשב התהליך בפרמטרים שונים הנוגעים לאורך המשפט, אופיו (שאלה, הדגשה וכו') ונקודות ההדגש שבו.

מרכיבים: יחידת ההסבה לקול

יחידת ההסבה לקול מקבלת כקלט את רשימת הנתונים הפרוזודיים והופכת אותם לקובץ אודיו בפורמט הרצוי:

  • תהליך ההסבה משתמש בבסיס נתונים ענקי המכיל הקלטות של השפה העברית על ידי קריין אחד, בתנאי הקלטה אופטימליים. בסיס הנתונים מתוייג בצורה המאפשרת שליפה מהירה של קטעי קול בכל מקטע אפשרי.

  • התהליך עובד בשיטה הנקראת "צימוד" (קונקטנציה): הוא מחפש בבסיס ההקלטות את הקטע הארוך ביותר הזהה לדרישות הפרוזודיה. הדרישה המינימלית תהיה בדרך כלל טריפון, דהיינו צרוף של שלוש פונמות זו אחר זו. את הקטעים השונים הוא "מצמד" זה לזה בצורה חלקה ככל האפשר.

  • ככל שהחומר בבסיס הנתונים עשיר ומגוון יותר, כך תעלה איכותו של קובץ הפלט. בסיס הנתונים העכשווי של אהרון מכיל כמות רבה של חומר מוקלט ומתוייג, ובגרסא הבאה תגדל הכמות פי שתיים.
aharon
מרכיבים - המשך מרכיבים - דף קודם
All rights reserved @ www.aharontts.co.il צרו קשר