ארכיטקטורה

מנוע דיבור אהרון מורכב משלושה מודולים עיקריים:

  • יחידת הניתוח הלשוני: הופכת טקסט לא מנוקד לרשימת פונמות

  • יחידת הפרוזודיה: מעניקה נתוני אורך וגובה צליל לפונמות

  • יחידת ההסבה לקול: הופכת את רשימת הפונמות לקובץ אודיו

בנוסף כולל המנוע גם

  • לוח בקרה: המתרגם את העדפות המשתמשים לפרמטרים עבור המנוע

  • מעטפת חיצונית:המפעילה מנועים בשפות אחרות במקרה הצורך.
aharon
מרכיבים אתגרים
All rights reserved @ www.aharontts.co.il צרו קשר